Dlaczego na wigilię jemy ryby, a nie mięso?Zgodnie z wielowiekową chrześcijańską tradycją, wigilia w Polsce jest dniem postnym. Pomimo tego, że wiele osób twierdzi, iż wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych została w 2003 roku zniesiona zwyczaj ten utrzymywany jest w wielu polskich rodzinach do dnia dzisiejszego.
Prawo Kanoniczne będące prawem dla całego świata, nie ujmuje wigilii jako dnia postnego, nie reguluje jednak tradycji lokalnych. A wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jest właśnie taką naszą, polską, piękną tradycją.


Komentarze