Ile powinno być potraw na wigilię?Zastanawiasz się ile powinno być potraw na wigilię?

Liczba potraw na wigilijnym stole nigdy nie została jednoznacznie określona. Według dawnych przekazów liczba potraw powinna wynosić 12, jej wielokrotność lub powinna to być liczba nieparzysta.
Dawniej mówiło się również o pięciu, siedmiu, dziewięciu, jedenastu lub trzynastu potrawach w zależności od regionalnych tradycji lub zamożności domu.
Próbowano również tłumaczyć skąd te liczby mają swój początek, i tak stwierdzono, że siedem potraw to liczba dni tygodnia; dziewięć potraw oznacza liczbę chórów anielskich; dwanaście potraw upamiętnia liczbę apostołów.

My zapraszamy na nasze Tradycyjne Wigilijne Przepisy.

Komentarze